Breu sintesi dels projectes que s'estan elaborant per aquest nivell.

De cada projecte caldria definir 5 aspectes:

  1. Context: Problema o fil conductor
  2. Producte:
  3. Eines/Dinàmiques
  4. Interdisciplinarietat.
  5. Avaluació


Projecte envaSOS
Es tracta d'un projecte STEAM que té com a eix central els residus.

Projecte de meteorologia
Es tracta d'un projecte que vol treballar l'observació dels fenòmens atmosfèrics, els components de l'atmosfera i els instruments de mesura. Tambépretén obtenir dades de floració, migració i contaminació atmosfèrica per poder-les comparar entre diferents centres (Castellbisbal, Mataró i Gurb).

Astronomy (a concretar)
Es tracta d'un projecte per a treballar el sistema Sol-Terra-Lluna.