Context: a partir de quatre espècies d'animals ben estranyes (un porífer fòssil, una planària, un tardígrad i un ascidi) descobrirem quines característiques ens permeten definir un grup, quins criteris utilizem per a distingir-los, què és l'evolució i en quin punt de l'arbre evolutiu es troben.

Producte: partim d'animals que no sabem ni si són reals o ficció...caldrà observar-los, i estudiar-los per tal de classificar-los i fer una proposta d'arbre evolutiu.

Dinàmiques:
Activitat 0. Pluja d'idees "quins animals hi ha al teu voltant?"
Activitat 1: D'entre tots els animals d'un gran fotomuntatge, decidir quins són reals i quins no, i agrupar-los segons semblances (quins criteris han escollit?)
Activitat 2: Criteris d'identificació; treball de les característiques i representació amb materials comuns
Activitat 3: Una mica d'història, "en què s'han fixat els científics?" (Science Bits: la diversitat de la vida. EXPLOREM)
Activitat 4: I aquests quatre...on els classifiquem? (un porífer fòssil, una planària, un tardígrad i un ascidi)
Activitat 5: Archaeopterix
Activitat 6: Darwin (vídeo Edu3>El medi ambient>Charles Darwin i la teoria de l'evolució)
Activitat 7: En quina branca de l'arbre de la vida estan els nostres bitxos raros?