Context: Els alumnes fan diferents investigacions sobre aspectes relatius a atmosfera i hidrosfera del seu entorn.
Producte:Generaran cada equip un pòster científic i per comissions organitzaran la logística del congrés.
Eines/Dinàmiques: Hi haurà activitats de preparació durant el trimestre en el marc de cada matèria, i després una setmana al final del trimesre es desfarà l'horari i es dedicaran totes les hores al projecte.
Interdisciplinarietat.Des de Tecno es treballarà amb sensors i càlculs i gràfics amb excel, des de llengua els aspectes conunicatius i des de ciències el disseny d'experiments i anàlisi de dades.
Avaluació: es fara`avaluació del seguiment, en base a un diari reflexiu, i dels productes finals (pòster i responsabilitat logística en el congrés).

L'activitat s'està creant en paral·lel entre tot l'equip docent de l'INS Granollers, i estem creant una pàgina web per a compartir-ne els materials.:
https://sites.google.com/site/airwatercongress/


També expliquem el procés de construcció a un blog que fem com a part de la nostra participació a la Xarxa de Competències Bàsiques:
http://blocs.xtec.cat/xcbprojecte11/


Jordi Domènech