Per a crear els nostres projectes, en primer lloc hem definit 5 aspectes:

  • Context: Problema o fil conductor
  • Producte:
  • Eines/Dinàmiques
  • Interdisciplinarietat.
  • Avaluació

En segon lloc, hem desenvolupat cadascun dels aspectes ajudant-nos també de la discussió entre nosaltres.

Els projectes són disponibles com a pàgines independents, etiquetades amb l'etiqueta "projectes" i disponibles a la pàgina principal.


Comentaris i valoracions:
Els alumnes poden necessitar moments de síntesi o sistematització dels conceptes (mapes conceptuals,..).
És complex aconseguir que el projecte faciliti una adquisició suficient dels models científics implicats.

Diferents vies per a respondre a la interdisciplinarietat que provoquen els contextos (text instructiu,..) o formats de crèdit de síntesi.