EL JOC DE L'ENERGIA
PROBLEMA O FIL CONDUCTOR: Creació d'un joc de taula amb la temàtica sobre l'energia
PRODUCTE: El joc de taula
EINES I DINÀMIQUES
  • Cerca d'informació sobre diferents models de jocs: tipus trivial, joc de cartes...
  • Cerca d'informació sobre el contingut del joc:
Diferents formes d'obtenir energia: renovables i no renovables
Transformacions de l'energia a la nostra llar en llum, treball, so, calor...
Ús sostenible de l'energia: mesures d'estalvi individuals i col·lectives. Impactes que produïts per
l'obtenció d'energia
  • Creació de les normes i regles del joc ( haurà de tenir 3 línies esmentades en la cerca, que han de quedar reflectides en el joc)
  • Creació del tauler, targes, cartes....

INTERDISCIPLINARPodria ser interdisciplinari amb tecnologia (creació del tauler, cartes...), llengües (redacció de les instruccions i normes per jugar), matemàtiques (disseny geomètric del tauler, càlcul d'àrees, perímetres...)
AVALUACIÓAvaluació col·lectiva del producte: joc (disseny, originalitat, complexitat, normes...)Avaluació individual dels resultats de la cerca d'informació i de la creació de particular de preguntes per les targes...)Coavaluació entre els diferents membres del grup de la participació, implicació en el projecte....


Rosa Mª Tordera

Per portar a terme el projecte he creat una web on hi ha tota la informació detallada.L'enllaç és el següent:
Construïm el joc de l'energia