PROJECTE SOBRE ROQUES: El geòleg assassinat

Durada del projecte: 7/8 sessions (2-3 setmanes)
Breu descripció: A partir d’un cas d’assassinat els alumnes hauran d’esbrinar qui és l’assassí i com han ocorregut els fet a partir de dades donades pel professor i de mostres geològiques. Amb aquest fil conductor intentarem descobrir les propietats de les roques i la manera com canvien al llarg del temps.
Objectius:
- Identificar una roca a partir de la seva descripció
- Descriure una roca a partir de les seves característiques físiques i químiques.
- Reconèixer els tipus de roca sedimentària, metamòrfica i ígnia.
- Classificar una mostra en un dels grups.
- Modelitzar el cicle de les roques mitjançant xocolata.
Avaluació:
- Autoavaluació rúbriques
- Producció final: Informe policial (dossier)
- Informe de laboratori: Roques de xocolata
-

Sessió 1: Presentació del projecte

Formació dels grups de 3
Definició de les tasques: Responsable de premsa (encarregat de supervisar Docus), Científic cap (Màxim responsable del grup i nexe amb el professor) i Tècnic de camp (encarregat de material i responsable de la graella).

En aquesta sessió expliquem en què consisteix el nostre projecte: resoldre el cas d’un assassinat a partir de les proves que hem trobat al lloc de l’homicidi. Els alumnes tindran unes probes físiques i d’altres virtuals que anirem penjant al Docus.
Durant les sessions s’aniran penjant comunicats de la policia o noves proves que hauran de ser identificades pels alumnes i hauran de decidir si són rellevants pel cas o no.
En aquesta primera sessió es presenta el cas així com la ubicació del cadàver. Els alumnes hauran d’esbrinar quin tipus d’arma o objecte ha estat l’arma de l’homicidi. Per aconseguir aquesta informació es presentarà una sèrie de proves documentals i es deixarà material per a intentar reproduir les ferides fatals amb l’objectiu de saber quin ha estat l’objecte.
També s’explica als alumnes el sistema d’avaluació mitjançant la rúbrica que hauran d’omplir cada dia i al final del projecte.

Sessió 2: Les mostres de la víctima

Després d’esbrinar quin és l’objecte del crim passem a analitzar l’escenari del crim. Degut a que la víctima era afeccionada a la geologia, hem aconseguit recuperar mostres que havia pres dels llocs on havia estat. Malauradament, algunes de les mostres s’han barrejat i toca classificar-les de nou.
En aquest moment els alumnes reben documentació relacionada amb els tipus de roques sedimentàries. A partir d’un dossier d’informació sobre les roques sedimentàries han d’identificar unes mostres que tenim com a referència (no són les del cas). Activitat de laboratori: Reacció de les roques calcàries davant de l’àcid clorhídric.

Material: Dossier de Roques Sedimentàries

Sessió 3: Reconstruïm els fets

Durant aquesta sessió els alumnes treballaran les roques ígnies, a partir de diferent informació penjada al Docus. Entre ella hi ha fotografies de la víctima de dies anteriors amb els llocs que ha visitat, entre elles fotografies de volcans que ens serveixen de fil per avaluar les mostres.
A partir de les imatges hauran d’intentar reconstruir el viatge del turista a l’illa i identificar els llocs on van ser preses les fotos per intentar esbrinar on podria haver estat. Com que la víctima era afeccionada a la geologia hi ha molts emplaçaments de volcans i afloraments de roques ígnies.

Sessió 4: Trobem l’arma homicida

En aquesta sessió els alumnes reben un comunicat de l’arma homicida: una escultura decorativa feta de marbre. A partir d’unes preguntes i amb els elements de què disposen, hauran d’intentar saber-ne més sobre el marbre. Amb aquest fil aconseguim endinsar-nos dins les roques metamòrfiques, amb exemples com el gneis o el mateix marbre.
Les dades de la policia ens indiquen on va ser trobada l’arma homicida i d’on procedeix: d’un museu públic.
A més, els alumnes tindran una safata amb diferents tipus de roques metamòrfiques que hauran d’esbrinar quines són per tal de trobar amb exactitud de quin tipus de material es tracta a partir de fitxes identificatives (idea: Què en podem dir de les roques à ARC)

Sessió 5: El cicle de les roques (activitat amb xocolata)

Ara que els alumnes ja coneixen els 3 grups de roques i són capaços de diferenciar entre elles, s’introdueix el cicle de les roques per a entendre que les roques no són un element estàtic sinó un element que canvia al llarg del temps.

Gràcies a l’activitat de laboratori amb la xocolata, els alumnes modelitzaran el cicle de les roques a partir de 3 tipus de xocolata (negra, amb llet i blanca).

Sessió 7: Definim el lloc del crim:

Arriben noves probes des de comissaria: les mostres de les sabates de la víctima rebel·len un tipus de roca que seria el darrer lloc on ha estat la víctima abans de trobar el cos.
Gràcies al que han après de les roques hauran de ser capaços d’identificar quin tipus de roca és (granit) i de quin grup pertany. Amb aquestes dades i amb l’itinerari que van descriure reconstruint els fets podran saber la data en què va ocórrer. Amb aquestes dades i els perfils dels sospitosos (pujats a Docus) els alumnes hauran d’intentar esbrinar qui és el veritable assassí.

Sessió 8: Redactem el nostre informe:

Per concloure el projecte, els alumnes elaboren un informe amb tots els passos que han seguit per aconseguir trobar el sospitós, completant el guió que ja està penjat a Docus. A més a més, s’entrega la graella d’avaluació.