El geòleg desaparegut

Context: A partir de la denúncia de la mare d'un suposat geòleg a la policia es demana als alumnes que amb les pistes que se'ls proporcionen trobin la seva localització. les pistes seran mostres de roques que hauran d'ubicar a diferents llocs de Catalunya a on les podríem trobar.

El producte serà un informe de la possible localització del geòleg i un catàleg de roques amb els seus usos industrials

Objectius:
  • Diferenciar minerals de roques.
  • Reconèixer els tipus de roques: magmàtiques, sedimentàries i metamòrfiques.
  • Aplicacions i usos més freqüents dels minerals i roques.
Activitats:
  • Activitat 1:
Una comunicació de desaparició del geòleg a través de la Interpol. (amb anglès) i una pista que ha deixat (avaluació inicial)
  • Activitat 2:
Maleta del geòleg amb roques i minerals.
Aprofitar la maleta del geòleg per fer una pràctica que els ajudi a diferenciar roques de minerals.
  • Activitat 3:
A partir d’una clau dicotòmica identificar totes les roques de la maleta.
  • Activitat 4:
Buscar quin tipus de geologia hi ha en els llocs on s’han trobat aquestes roques a partir del mapa on es troben localitzades aquestes.
  • Activitat 5:
El geòleg ha deixat incomplet un catàleg que estava realitzant per l’empresa on treballa. Consisteix en buscar utilitats de les roques i minerals de la maleta. La tasca dels alumnes serà acabar-ho de completar.


Interdisciplinaritat: amb anglès la carta d'encàrrec de l'Interpool i català per fer els informes, catàlegs...

Avaluació de les diferents activitats proposades.O