En aquest espai, prepararem una enquesta per passar-la als alumnes abans i després d'aplicar el projecte que elaborem.


Rosa Mª Tordera

Els coneixements que fem a Ciències Naturals em resulten fàcils d'entendre i apendre?

Sempre Sovint A vegades Mai

Martí:
Són divertides les Ciències Naturals? Mai Alguna vegada De vegades Sovint Sempre
El que treballo a les classes de Ciències Naturals ho veig després a la vida real? (posa algun exemple) Mai Alguna vegada De vegades Sovint Sempre

M. Àngels Alié

Què he après? Quines parts del projecte han tingut més dificultats per a mi? Què puc fer per millorar les parts que m'han sortit més fluixes? Com ha estat la relació amb els companyes i companyes de treball? M'he sentit acompanyat pel professorat/companys i companyes? etc.

Jordi Domènech

He explicat a casa o a algun amic fora de l'institut el que estem fent a la matèria. (1:totalment en desacord; 6: totalment d'acord)
Un cop acabades les tasques, he buscat o consultat alguna cosa relacionada per pur interès. (1:totalment en desacord; 6: totalment d'acord)
Voldria dedicar-me a algun tema relacionat amb les ciències naturals (1:totalment en desacord; 6: totalment d'acord)

Mercè Tarragó

Després de realitzar el projecte, he canviat alguna idea o actitud? Actuaré d'una altra manera a la meva vida? (1. No, 2. Sí, 3. Si la resposta és sí, quina?


Anna Saperas

M'han sorgit noves preguntes relacionades amb el que s'ha treballat després de realitzar el projecte? Quines?

Toni Garcia

Creus que allò que has treballat ho pots aplicar en un futur? Com ara què?
Et veus capaç d'explicar un fenomen/procés/concepte (que aparegui al projecte) a algú que ho desconegui? (1: Gens,2: Poc,3: una mica, 4: Bastant,5: Molt)

Jesús Gasco

(no acabo de saber com formular la pregunta però la idea seria la següent:)
Ets sents tan segur treballant fent el projecte que utlitzant el llibre de text? De vegades els alumnes mostren certa seguretat sabent que el que han d'estudiar ho tenen al llibre. Fora d'aquest sembla que no és important

si han après a "fer coses"
o "continguts"

que et semblaria projectes individuals.

equips sols, 2, 3 ,4 o més?

prefereixo més obert i creatiu
o més pautat i acompanyat?

Què et motiva més?
En quin cas aprens més?

prefereixes suport digital o llibre?

què has après? (obert)

havies treballat abans per projectes?