INVESTIGADORS A LES AULES
Context: Durant aquest curs competirem per resoldre casos conjuntament amb els mossos d'esquadra
Producte: Informes policials al final de cada cas (en total 4 casos) On es farà un relat cronològic dels fets i una explicació de les diferents tècniques que s'han fet servir per resoldre el cas.
Eines/Dinàmiques: Es treballa sempre en grups de 3 que són comissions policials, però es redacta un únic informe per classe. Cada grup consta d'un subinspector que s'encarrega de la previsió i gestió del grup i controla que el producte de cada grup sigui de la millor qualitat possible. Un agent portaveu que s'encarrega de la comunicació entre els diferents grups, el professor i els mossos si s'escau. També és el que està pendent del moodle per si hi ha novetats. Un agent-secretari que s'encarrega de redactar els documents (tot i que no tota la tasca de redacció cal que caigui necessàriament sobre ell/a) i s'encarrega de anotar els descobriments en la línia temporal i situar les víctimes/culpables en el mapa, si es que hi ha. Cal fer breefings al final de cada setmana per determinar què s'ha fet, que cal fer i com va el cas. Hi haurà un temps determinat per resoldre cada cas. Es farà servir el moodle com a base on es troba tota la informació del cas. Durant cada cas poden aparèixer noves informacions que facin trontollar les hipòtesis de treball. Caldrà doncs adaptar-se durant el transcurs de la investigació.
tots els casos tindran la mateixa estructura, basada en les investigacions policials reals i basades en el mètode científic:
  1. Recollida de dades (testimonis, diaris, seguiments, proves físiques...)
  2. Elaboració d'hipòtesis de treball: qui és el culpable? Quina ha estat l'arma? Qui és la víctima? On ha passat?...
  3. Establir la cronologia dels fets i crear un relat basat en les evidències científiques que doni resposta a totes les preguntes de les fases inicials de la investigació.(verificar o refutar les hipòtesis de treball)
  4. Informe policial: Redactat final fent servir llenguatge tècnic apropiat, esquemes, explicacions científiques...
A banda d'aquestes tasques caldrà sempre crear documents de divulgació científica (tríptics, entrevistes, podcasts...) per treballar els conceptes de ciència que aniran apareixent en els casos.

Interdisciplinarietat.: Dins de cada cas hi haurà un apartat d'anglès ja que alguns casos estan relacionats amb crim internacional. També intervindran coneixements de tecno/informàtica, llengües, matemàtiques, etc... aquesta proposta és fàcilment aprofitable des de les diferents assignatures i es podria treballar de manera conjunta amb totes elles.
Avaluació: S'avalua mitjançant el SEDI (sistema d'avaluació dialògic integrat)


Felip Lorenzo