Projecte: La ciència en el día a día (Biologia i Geologia, 4t d'ESO)
Aquest projecte es realitzarà amb alumnes de 4t d’ESO, de modalitat científica, durant les hores de laboratori (1 hora/setmana), en grups.
Context: La idea a treballar és la ciencia a la vida diària, en el dia a dia, amb la finalitat de demostrar i explicar de forma científica accions quotidianes.
Els temes escollits per treballar han estat:
- Sistema digestiu i el procés de digestió
- Senescència
- Energia a la cuina
- Tranformació de l’energia
- Com afecta el tabac al sistema respiratori
- Pluja àcida
- L’aigua com a dissolvent universal

Producte: Els productes finals variaran des d’un vídeo, a una maqueta explicativa. Aquests productes es destinaran a presentar-ho als alumnes de la modalitat científica, a alumnes d’altres cicles i a famílies

Eines/Dinàmiques: Cada hora els alumnes comencen omplint el guió de treball, realitzen el treball del dia i completen les avaluacions diàries, tant individual com del grup.
Temporalització:
- 1 hora per la tria del tema, analitzar què sabem i què volem saber (Guió inicial)
- 3 hores per la recerca d’informació i el desenvolupament teòric (Evolució del projecte)
- 2 hores pel desenvolupament pràctic o experimental
- 2 hores per l’avaluació (Projecte final)

Interdisciplinarietat: Malauradament és un projecte només treballat a l’àrea de ciències. Una proposta de millora és ampliar-ho a altres departaments com tecnologia, matemàtiques i llengües.
Avaluació: Es realitza en tres àmbits:
- Per part dels alumnes (Avaluació diària de l’alumne i del grup)
- Per part dels companys (Avaluació diària del grup i de la classe)
- Per part del professor (Avaluació final del projecte)

Graelles d'avaluació:
Inici_projecte_alumne.docx
Inici_projecte_alumne.docx
Inici_projecte_alumne.docx

Treball_diari_alumne .docx
Treball_diari_alumne .docx
Treball_diari_alumne .docx

Avaluació_diaria_alumne .docx
Avaluació_diaria_alumne .docx
Avaluació_diaria_alumne .docx

Avaluació_diaria_grup.docx
Avaluació_diaria_grup.docx
Avaluació_diaria_grup.docx

Evolució_projecte_alumne.docx
Evolució_projecte_alumne.docx
Evolució_projecte_alumne.docx
Mercè Tarragó