Mesurem?Context:
Projecte adreçat a un grup d'alumnes de 4rt d'ESO de diversificació curricular.

Es preten treballar els següents objectius generals:

-Treballar conceptes de trigonometria bàsica.

-Aprendre llenguatge en programació en scratch bàsic

-Treballar amb programes d'edició i creació de vídeos.

-Elaborar un producte final que posi de manifest els coneixements adquirits.

Com a objectiu principal del projecte es busca mesurar l'altura d'elements de l'institut que no podem mesurar de forma manual amb una cinta mètrica utilitzant diferents eines trigonomètriques.


Producte:
Es realitzarà un video i una pel·lícula feta amb scratch.

Eines/Dinàmiques:
 1. Assignació de tasques: Es treballarà per grups on cada grup tindrà una tasca concreta a desenvolupar:
  1. Programadors: Alumnes amb uns certs coneixements en llenguatge d'scratch que faran de professors a la resta dels companys per realitzar petits projectes d'scratch. Seran els encarregats de realitzar el producte final
  2. Mesuradors: Són els encarregats de planificar les tasques de mesura dels elements seleccionats.
  3. Càmeres/fotògrafs: Encarregats de realitzar el guió del vídeo que mostrarà la feina feta, a la vegada que s'encarregaran de la realització de les fotografies, gravacions i edició del vídeo
  4. Matemàtics:alumnes que hauran de treballar conceptes matemàtics de trigonometria per poder resoldre el problema plantejat ( Teorema de Tales, Triangles semblants, angles complementaris, raons trigonomètriques,...) que hauran d'explicar als seus companys.
 2. Planificació de les tasques a realitzar per cada grup, temporalitzant aquestes per organitzar de forma adequada la feina
 3. Recollida de dades a partir de les explicacions del grup de matemàtics. El grup de fotografs prendran imatges de les tasques realitzades per els seus companys.
 4. Realització de càlculs
 5. elaboració del producte final : scratch i vídeo

Interdisciplinarietat
Es treballa des de l'àrea de matemàtiques ( trigonometria) però des d'una vesant multidisciplinar, incloent des de la tecnologia ( llenguatge de programació en scratch), Visual i plàstica ( creació i edició de videos), llengües ( comunicació i expressió), ciències(anàlisi de dades)

Avaluació:
Es fa una avaluació del seguiment diari, dels productes finals i de l'anàlisi dels resultats obtinguts

Resultat final
S'enllaça el projecte final realitzat pel grup de programadors
https://scratch.mit.edu/projects/103587249/