Projecte CRASH

  1. Context: Sota el fil conductor dels accidents de trànsit els alumnes treballen les temàtiques de cinemàtica i dinàmica
  2. Producte: Els alumnes representen el rol de pèrits d'accidents de trànsit i elaboren un informe on descriuen el moment -1 d'un accident de trànsit a partir de les evidències de què disposen (imatge posterior a l'accident, testimonis dels implicats i tercers, dades tècniques del vehicle...)
  3. Les primeres sessions són com pràctiques on els alumnes fan unes activitats que els acrediten com a pèrits. En aquestes activitats s'adquireixen el vocabulari i les nocions necessàries per poder analitzar els casos d'accidents que vindran a continuació.
  4. És un projecte de l'àrea de ciències, es podria treballar des de l'àmbit de llengües com són els informes pericials i el vocabulari que utilitzen.
  5. L'avaluació es basa en el dossier que entreguen els alumnes i l'informe pericial que elaboren sobre l'últim dels casos d'accident que es presenten.

Materials dels projecte descarregables a:
https://app.box.com/s/nbndtbffmjh8l7iudvjyjriuoub3xxwz