Es tracta d'un projecte on el fil conductor és la gestió dels residus que generem, bé sigui a nivell individual (a casa) o poblacional (al municipi).
Els alumnes reben un encàrrec des de l'ajuntament de Vic. Ens visiten els tècnics de medi ambient i demanen que dissenyem uns tríptics informatius sobre el sistema de gestió de residus per tal de millorar-ne els resultats. També ens encarreguen dissenyar i construir algun tipus de paperera per tal de poder fer triatge dins les aules de manera més eficient que com ho fem ara.

El projecte inclou continguts de matemàtiques (estadística a través del disseny i anàlisi d'enquestes) tecnologia (materials, projecte tecnològic) i ciències (medi ambient).

L'avaluació del projecte es porta a terme a través de productes intermedis (enquestes, comentari i elaboració de gràfics de les respostes, elaboració d'un pòster sobre diversos models de gestió de residus, redacció d'un article periodístic per a l web escolar...) i dos productes finals que varien segons cada grup (poden triar) i que es corresponen amb l'encàrrec de l'Ajuntament: paperera per a l'escola i tríptics per repartir.


  1. Dossier alumnat.
  2. Guia didàctica