Breu sintesi dels projectes que s'estan elaborant per aquest nivell.
De cada projecte caldria definir 5 aspectes:
  1. Context: Problema o fil conductor
  2. Producte:
  3. Eines/Dinàmiques
  4. Interdisciplinarietat.
  5. Avaluació