Seminaris de lectura 2017 2018Recollirem aquí les publicacions de didàctica de les ciències que anem comentant.Les aportacions s'agruparan per sessions, i cada aportació constarà de:

 1. Referència completa (Autors, títol, revista, número, pàgines).
 2. L'enllaç per accedir-hi directament.
 3. Un breu comentari de 4-5 línies explicant-ne el contingut i perquè l'hem considerat rellevant.
 4. El nom de la persona que presenta o comenta l'article.


    1. Science Classroom Inquiry (SCI) Simulations: A Novel Method to Scaffold Science Learning


     Plos One DOI:10.1371/journal.pone.0120638 March 18, 2015. Aquest article explica la utilització d'uns simuladors on l'alumne es posa en el rol de científic i investiga diverses situacions problemàtiques a l'estil d'aquelles novel·les on segons el que triaves anaves a una pàgina i passaven unes coses en la novel·la. La idea és molt interessant, no he conseguit veure els simuladors, espero que parlant dijous poguem trobar-los.
    2. Elements essencials per al disseny del treball per projectes    1. **Una propuesta para ambientalizar el currículo**


Genina Calafell, Mercè Junyent y Josep Bonil. Cuadernos de Pedagogía, Nº 460, Sección Tema del Mes, Octubre 2015, Editorial Wolters Kluwer, ISBN-ISSN: 2386-6322.
L'article presenta una manera de pensar els projectes encarada a fer-los més vius i oberts, amb l'objectiu d'apropar-los a les vivències quotidianes dels alumnes. L'he trobat una mica massa teòric i m'ha costat de fer-me la idea de com realment s'aplica aquesta manera de fer. Amb la intenció d'entendre millor tot això, he llegit el segon article: "¿Por donde empiezo? Reflexiones desde la práctica". Aquest és una mica més pràctic i relata de manera molt (massa) superficial un parell d'aplicacions d'aquesta metodologia. M'ha anat bé per entendre millor el primer article, però. En general, els articles són molt teòrics i no responen a la inquietud que jo sentia quan buscava, que era la de tractar la sostenibilitat de manera més integral i com a fil conductor a l'aula.

4. Controvèrsies SocioCientífiques:

 • Domènech, J. (2017). "Propuesta de un marco para la secuenciación didáctica de Controversias Socio-Científicas. Estudio con dos actividades alrededor de la genética". Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias 14(3), 601-620. Accés article: https://wp.me/p25seH-tP

Aquest article l'escollit perquè proposa una metodologia per a treballar a l'aula les controvèrsies Socio-Científiques. Els passos a seguir són els següents:
 • Primer els diferents grups de 3 membres treballaran un conjunt de lectures per aprofundir en la controvèrsia i identificar els termes de lèxic clau.
 • Després es realitzarà un debat a l'aula sobre la controvèrsia.
 • Finalment, de forma individual cada estudiant elaborarà un assaig científic on descriurà el dilema i defensarà la seva opinió.

La metodologia la podeu trobar en el següent enllaç web https://sites.google.com/site/cscframe/home

L'article també presenta dos exemples de dilemes que s'han treballat a l'aula. El primer relacionat amb el determinisme genètic i el segon amb els transgènics. Per aquests contextos explica com s'han construït els dilemes, com s'han triat els textos, com s'ha escollit el lèxic i presenta les bases d'orientació i rúbriques facilitades als estudiants per desenvolupar aquestes activitats.

Més articles de referència proposats per en Jordi:


Lectura proposada per Jose de la Rosa.