Seminaris de lectura 2017 2018

    1. Science Classroom Inquiry (SCI) Simulations: A Novel Method to Scaffold Science Learning


     Plos One DOI:10.1371/journal.pone.0120638 March 18, 2015. Aquest article explica la utilització d'uns simuladors on l'alumne es posa en el rol de científic i investiga diverses situacions problemàtiques a l'estil d'aquelles novel·les on segons el que triaves anaves a una pàgina i passaven unes coses en la novel·la. La idea és molt interessant, no he conseguit veure els simuladors, espero que parlant dijous poguem trobar-los.
    2. Elements essencials per al disseny del treball per projectes    1. **Una propuesta para ambientalizar el currículo**


Genina Calafell, Mercè Junyent y Josep Bonil. Cuadernos de Pedagogía, Nº 460, Sección Tema del Mes, Octubre 2015, Editorial Wolters Kluwer, ISBN-ISSN: 2386-6322.
L'article presenta una manera de pensar els projectes encarada a fer-los més vius i oberts, amb l'objectiu d'apropar-los a les vivències quotidianes dels alumnes. L'he trobat una mica massa teòric i m'ha costat de fer-me la idea de com realment s'aplica aquesta manera de fer. Amb la intenció d'entendre millor tot això, he llegit el segon article: "¿Por donde empiezo? Reflexiones desde la práctica". Aquest és una mica més pràctic i relata de manera molt (massa) superficial un parell d'aplicacions d'aquesta metodologia. M'ha anat bé per entendre millor el primer article, però. En general, els articles són molt teòrics i no responen a la inquietud que jo sentia quan buscava, que era la de tractar la sostenibilitat de manera més integral i com a fil conductor a l'aula.

4. Controvèrsies SocioCientífiques:

He triat el següent article: Domènech, J. (2017). "Propuesta de un marco para la secuenciación didáctica de Controversias Socio-Científicas. Estudio con dos actividades alrededor de la genética". Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias 14(3), 601-620. Accés article: https://wp.me/p25seH-tP

Aquest article descriu la metodologia per a treballar a l'aula amb controvèrsies https://sites.google.com/site/cscframe/home

El resum de l'article estarà disponible durant la setmana...

Més articles de referència proposats per en Jordi: